Instructions
If you intend to use this component with Finsweet's Table of Contents attributes follow these steps:
 1. Remove the current class from the content27_link item as Webflows native current state will automatically be applied.
 2. To add interactions which automatically expand and collapse sections in the table of contents select the content27_h-trigger element, add an element trigger and select Mouse click (tap)
 3. For the 1st click select the custom animation Content 28 table of contents [Expand] and for the 2nd click select the custom animation Content 28 table of contents [Collapse].
 4. In the Trigger Settings, deselect all checkboxes other than Desktop and above. This disables the interaction on tablet and below to prevent bugs when scrolling.

Inhoudstafel

Wat is het verschil tussen een energieprestatiecertificaat (EPC) en een EPB aangifte?

Dit artikel legt het verschil uit tussen een energieprestatiecertificaat (EPC) en een EPB-aangifte in Vlaanderen. 

Een EPC informeert potentiële kopers of huurders over de energieprestaties van een gebouw, terwijl een EPB-aangifte ervoor zorgt dat nieuwbouw- en renovatieprojecten voldoen aan de energieprestatie-eisen. Het benadrukt de doelen, toepassingsgebieden en inhoud van beide documenten. Het belang van het inschakelen van een erkend energiedeskundige en de rol van energieconsultancybedrijven bij het bevorderen van energie-efficiëntie worden benadrukt.

In Vlaanderen zijn energieprestatiecertificaten (EPC) en EPB-aangiften belangrijke instrumenten bij het beoordelen en bevorderen van de energie-efficiëntie van gebouwen. Hoewel beide termen vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze verschillende doelen en toepassingen.

In deze blogpost zullen we het verschil tussen een EPC en een EPB-aangifte uitleggen, en hoe ze bijdragen aan het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen in Vlaanderen.

1. Het energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EPC is een document dat de energetische kwaliteit van een gebouw weergeeft. Het certificaat wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige en geeft informatie over de energieprestaties van een gebouw, zoals het energieverbruik, de CO2-uitstoot en mogelijke energiebesparende maatregelen.

Het EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van residentiële en niet-residentiële gebouwen. Het geeft potentiële kopers of huurders inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw en stelt hen in staat om gebouwen te vergelijken op basis van energie-efficiëntie.

2. Belangrijke punten over het EPC

 • Verplichting bij verkoop en verhuur: Bij elke transactie van een gebouw moet een geldig EPC aanwezig zijn.
 • Geldigheidsduur: Het EPC is tien jaar geldig, tenzij er belangrijke energetische renovaties worden uitgevoerd.
 • Energieprestatie-indicator: Het EPC bevat een energieprestatie-indicator, uitgedrukt in kWh/m², waarmee de energie-efficiëntie van een gebouw wordt beoordeeld.
 • Energiebesparende maatregelen: Het EPC geeft aan welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren.
"Het verschil tussen een EPC en een EPB ligt in hun doelstellingen, toepassingsgebied en inhoud."

3. De EPB-aangifte

De EPB-aangifte staat voor "Energieprestatie en Binnenklimaat". Het is een procedure die van toepassing is op nieuwbouw- en ingrijpende energetische renovatieprojecten. De aangifte heeft als doel om ervoor te zorgen dat gebouwen voldoen aan de energieprestatie-eisen en comfortnormen die zijn vastgesteld in de EPB-regelgeving. De aangifte moet worden ingediend bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) en bevat gedetailleerde informatie over de bouwplannen, technische installaties en de gebruikte materialen.

4. Belangrijke punten over de EPB-aangifte

 • Toepassingsgebied: De EPB-regelgeving is van toepassing op nieuwbouwprojecten, maar ook op ingrijpende energetische renovaties waarvoor een stedenbouwkundige renovatievergunning vereist is.
 • Energieprestatie-eisen: De EPB-aangifte omvat berekeningen en simulaties om te controleren of het gebouw voldoet aan de vastgestelde energieprestatie-eisen. Deze eisen hebben betrekking op het maximale energieverbruik, de isolatiewaarden, de luchtdichtheid, de ventilatievoorzieningen en andere aspecten die de energie-efficiëntie beïnvloeden.
 • Kwaliteitsbewaking: Het indienen van een EPB-aangifte gaat gepaard met een kwaliteitsbewakingssysteem, waarbij de EPB-verslaggever de correcte uitvoering van de energieprestatie-eisen controleert tijdens de bouw- of renovatiefase.
 • Boetes bij niet-naleving: Indien een gebouw niet voldoet aan de gestelde energieprestatie-eisen, kunnen boetes worden opgelegd. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de bouwplannen en uitvoering in overeenstemming zijn met de EPB-regelgeving.

5. Belangrijkste verschillen tussen EPC en EPB-aangifte

 • Doel: Het EPC is gericht op het verstrekken van informatie aan potentiële kopers of huurders over de energieprestaties van een gebouw, terwijl de EPB-aangifte gericht is op het waarborgen van naleving van de energieprestatie-eisen tijdens de bouw- of renovatiefase.
 • Toepassingsgebied: Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van gebouwen, terwijl de EPB-regelgeving van toepassing is op nieuwbouw- en ingrijpende energetische renovatieprojecten.
 • Geldigheidsduur: Het EPC is tien jaar geldig, terwijl de EPB-aangifte een eenmalige procedure is die moet worden ingediend voordat de bouw of renovatie begint.
 • Inhoud: Het EPC geeft een algemene beoordeling van de energieprestaties en mogelijke besparingsmaatregelen, terwijl de EPB-aangifte gedetailleerde technische informatie bevat over de bouwplannen, installaties en materialen om te controleren of aan de energieprestatie-eisen wordt voldaan.

6. Conclusie

Zowel het energieprestatiecertificaat (EPC) als de EPB-aangifte spelen een essentiële rol bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen in Vlaanderen. Het EPC biedt kopers en huurders inzicht in de energieprestaties van een gebouw, terwijl de EPB-aangifte ervoor zorgt dat nieuwbouw- en ingrijpende renovatieprojecten voldoen aan de energieprestatie-eisen en comfortnormen.

Als eigenaar of huurder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de vereisten en verplichtingen met betrekking tot EPC's en EPB-aangiften om ervoor te zorgen dat je gebouw voldoet aan de energie-efficiëntie standaarden en om mogelijke boetes te vermijden.

Daarnaast kan een energieconsultancy bedrijf ook aanvullende diensten aanbieden, zoals energie-audits, waarbij de energie-efficiëntie van een gebouw grondig wordt geanalyseerd en mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd. Op deze manier kunnen gebouweigenaren en beheerders actief werken aan het verlagen van hun energieverbruik, het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de algehele duurzaamheid.

Kortom, het verschil tussen een EPC en een EPB ligt in hun doelstellingen, toepassingsgebied en inhoud. Terwijl het EPC gericht is op het verstrekken van informatie aan kopers en huurders, heeft de EPB-aangifte tot doel ervoor te zorgen dat nieuwbouw- en renovatieprojecten voldoen aan de energieprestatie-eisen en comfortnormen. Beide zijn belangrijk om de energie-efficiëntie van gebouwen in Vlaanderen te verbeteren en kunnen worden ondersteund door een erkend energiedeskundige of energieconsultancy bedrijf.